Wiedza i Relacje

REGULAMIN / WARUNKI UCZESTNICTWA

w szkoleniu / warsztacie

 

Organizator

 1. Organizatorem szkolenia / warsztatu jest – „Wiedza i Relacje” – MATA SP. Z O.O. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, VIII Wydział, pod numerem: 0000757617, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Polna 54c/7, 81-740 Sopot, NIP 5851486761, REGON 381829217, adres poczty elektronicznej: kontakt@wiedzairelacje.pl, telefon: +48 502059451.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie najpóźniej 7 dni przed szkoleniem / warsztatem rejestracji poprzez serwis Sklep Wiedza i Relacje https://www.sklep.wiedzairelacje.pl , dokonanie wpłaty bezpośrednio na konto: mBank 48 1140 2004 0000 3202 7823 2649lub poprzez system płatności udostępniony w sklepie.
 2. Płatność za bilet powinna być dokonana najpóźniej 7 dni od chwili złożenia zamówienia zakupu biletu. Po tym czasie bilet zostaje anulowany. Jeżeli do rozpoczęcia szkolenia / warsztatu pozostało mniej niż 7 dni płatność powinna zostać dokonana niezwłocznie w ciągu 1 dnia.
 3. Typ biletu i jego cena jest gwarantowana, z chwilą dokonania przelewu za dany typ biletu a data przelewu nie przekracza okresu sprzedaży zamówionego biletu oraz limitu dotychczas sprzedanych biletów przez Organizatora. Informacje z dostępnymi typami biletów, okresami sprzedaży oraz limitami ilościowymi dostępna jest na stronie https://www.sklep.wiedzairelacje.pl
 4. Faktury wysłane są co najmniej raz w miesiącu i wyłącznie na podany adres email w formie elektronicznej. Faktury wysyłane są na adres email lub Pocztą Polską, jeśli uczestnik zgłosi na adres kontakt@wiedzairelacje.pl prośbę o wystawienia faktury w wersji papierowej. Faktury wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty na koncie organizatora.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełniania formularza rejestracyjnego. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane uczestników (imię i nazwisko).
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych informacji i danych uczestnika.
 7. W przypadku zakupów biletów grupowych w jednym zamówieniu, organizator przyjmuję jedną płatność i wystawia jedną fakturę do zamówienia. Wszystkie osoby ujęte w takim zamówieniu będą na listach kontaktowych identyfikowane wyłącznie jedną nazwą firmy. 

 

UDZIAŁ W SZKOLENIU / WARSZTACIE

 1. Uczestnik zobowiązuje się do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora – o ile przy danym szkoleniu / warsztacie będzie dostępny.
 2. Organizator w zależności od rodzaju zakupionego biletu zapewnia poczęstunki w trakcie trwania szkolenia / warsztatu w postaci m.in. przerw kawowych czy lunchów. Każdorazowo przy zakupie biletu na szkolenie / warsztat jest informacja czy cena biletu zawiera przerwy kawowe / lunch.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania uczestnikom, partnerom i sponsorom listy uczestników (imię i nazwisko, adres email, numer telefonu i nazwa firmy) oraz do publikowania nazw firm i osób biorących udział w szkoleniach / warsztatach na stronie wiedzairelacje.pl oraz w mediach społecznościowych (m.in. Facebook oraz Instagram)
 4. Szkolenie / warsztat będzie fotografowane / filmowane przez organizatorów. Udział w szkoleniu / warsztacie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć i materiałów wideo na których uczestnik został sfotografowany lub sfilmowany w ramach udziału w szkoleniu / warsztacie lub też dobrowolnie udzielił wywiadu przed kamerą lub pozował do zdjęcia. Publikacja może być dokonana na stronie wiedzairelacje.pl oraz w mediach społecznościowych (m.in. Facebook oraz Instagram).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zostawione lub zagubione podczas szkolenia / warsztatu. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za zniszczenia dokonane przez siebie i z winy własnej na terenie i w trakcie trwania szkolenia / warsztatu.
 6. W każdym czasie wyznaczyć można na swoje miejsce innego uczestnika. Organizator ustala za taką zmianę opłatę manipulacyjną w wysokości 10 % ceny zakupionego biletu.
 7. Możliwe jest odwołanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu / warsztacie. W terminie do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia / warsztatu zwracany jest cały koszt biletu. W terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia / warsztatu zwracany jest koszt w wysokości 50 % wartości biletu. W terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia / warsztatu wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: kontakt@wiedzairelacje.pl.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu szkolenia / warsztatu z przyczyn niezależnych od organizatora oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie. Organizator zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji. W przypadku odwołania szkolenia / warsztatu zwracane są uczestnikom koszty uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie prawo, że szkolnie / warsztat odbędzie się przy ustalonej minimalnej liczbie uczestników. Każdorazowo przy organizowaniu szkolenia / warsztatu minimalna liczba uczestników będzie podawana do wiadomości.
 9. Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie na adres email informacji dotyczących samego szkolenia / warsztatu.
 10. Organizator zastrzega prawo do zmiany miejsca, w którym odbędzie się szkolenie / warsztat.
 11. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji na temat szkolenia / warsztatu oraz innych informacji handlowych dotyczących szkoleń / warsztatów, „Konferencji Wiedza i Relacje” oraz ich partnerów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.