fbpx

REGULAMIN / WARUNKI UCZESTNICTWA

„Wiedza i Relacje 5”

2 – 4 października 2020 r.

 

Organizator

 1. Organizatorem konferencji „Wiedza i Relacje” – jest MATA SP. Z O.O. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, VIII Wydział, pod numerem: 0000757617, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Polna 54c/7, 81-740 Sopot, NIP 5851486761, REGON 381829217, adres poczty elektronicznej: kontakt@wiedzairelacje.pl, telefon: +48 502059451.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie najpóźniej do 21.09.2020 rejestracji poprzez serwis Sklep Wiedza i Relacje https://www.sklep.wiedzairelacje.pl, dokonanie wpłaty bezpośrednio na konto: mBank 48 1140 2004 0000 3202 7823 2649 lub poprzez system płatności udostępniony w sklepie.
 2. Płatność za bilet powinna być dokonana najpóźniej do 3 dni od chwili złożenia zamówienia zakupu biletu. Po tym czasie bilet zostaje anulowany.
 3. Typ biletu i jego cena jest gwarantowana, z chwilą dokonania przelewu za dany typ biletu a data przelewu nie przekracza okresu sprzedaży zamówionego biletu oraz limitu dotychczas sprzedanych biletów przez Organizatora. Informacje z dostępnymi typami biletów, okresami sprzedaży oraz limitami ilościowymi dostępna jest na stronie https://www.sklep.wiedzairelacje.pl
 4. Faktury wysyłane są co najmniej raz w miesiącu i wyłącznie na podany adres email w formie elektronicznej. Faktury wysyłane są na adres email lub Pocztą Polską, jeśli uczestnik zgłosi na adres kontakt@wiedzairelacje.pl prośbę o wystawienia faktury w wersji papierowej. Faktury wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty na koncie organizatora.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełniania formularza rejestracyjnego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych informacji i danych uczestnika.
 7. W przypadku zakupów biletów grupowych w jednym zamówieniu (tj. dostępne dla osób z tej samej firmy lub dla 4 i więcej biletów), organizator przyjmuje jedną płatność i wystawia jedną fakturę do zamówienia. Wszystkie osoby ujęte w takim zamówieniu będą na listach kontaktowych identyfikowane wyłącznie jedną nazwą firmy. 
 8. Organizator umożliwił zakup biletu na raty. Część pierwsza ceny biletu zostanie zapłacona najpóźniej 2 dni od chwili złożenia zamówienia zakupu biletu. Po tym czasie bilet zostaje anulowany. Część druga ceny biletu zostanie zapłacona najpóźniej do 21.09.2020 a jeśli pierwsza rata została zapłacona po 31.08.2020 druga rata zostanie zapłacona najpóźniej do dnia sprzedaży zakupionego biletu tj. do dnia 21.09.2020 r. Jeżeli po zakupie biletu na raty i opłacie części pierwszej ceny biletu Uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w konferencji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

UDZIAŁ W KONFERENCJI

 1. Uczestnik zobowiązuje się do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora. Osoby bez identyfikatora nie będą wpuszczane na salę.
 2. Organizator w zależności od rodzaju zakupionego biletu zapewnia poczęstunki w trakcie konferencji w postaci przerw kawowych, lunchów, kolacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania uczestnikom, partnerom i sponsorom listy uczestników (imię i nazwisko, adres email, numer telefonu i nazwa firmy) oraz do publikowania nazw firm i osób biorących udział w konferencji na stronie www.wiedzairelacje.pl
 4. Konferencja będzie fotografowana i filmowana przez organizatorów. Udział w konferencji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć i materiałów wideo na których uczestnik został sfotografowany lub z filmowany w ramach udziału w konferencji lub też dobrowolnie udzielił wywiadu przed kamerą lub pozował do zdjęcia.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione lub zagubione podczas konferencji. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za zniszczenia dokonane przez siebie i z winy własnej na terenie i w trakcie trwania konferencji.
 6. W każdym czasie wyznaczyć można na swoje miejsce innego uczestnika. Organizator ustala za taką zmianę opłatę manipulacyjną w wysokości 5% ceny zakupionego biletu.
 7. Możliwe jest odwołanie zgłoszenia uczestnictwa nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem konferencji pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 50% kwoty. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: kontakt@wiedzairelacje.pl.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przełożenia terminu konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora oraz dokonywania zmian w programie przed rozpoczęciem oraz w trakcie trwania konferencji. Organizator zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji. W przypadku odwołania konferencji zwracane są uczestnikom koszty uczestnictwa. W związku z trwającą epidemią COVID 19 podczas konferencji będą przestrzegane wszystkie zasady bezpieczeństwa, które w danym okresie będą obowiązywały. Jeżeli uczestnik zakupi bilet a przed konferencją będzie miał podwyższoną temperaturę, będzie się źle czuł co mogłoby wskazywać na zakażenie koronawirusem proszony jest o zgłoszenie tego faktu organizatorowi oraz nieuczestniczenie w konferencji “Wiedza i Relacje”.  W przypadku udokumentowania skierowania na kwarantannę lub wykrycia u uczestnika COVID 19 organizator zwraca koszty zakupu biletu pomniejszone o koszty manipulacyjne operatorów zewnętrznych obsługujący m.in. płatności elektroniczne.
 9. Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie na adres email informacji dotyczących samej konferencji.
 10. Organizator zastrzega prawo do zmiany miejsca, w którym odbędzie się konferencja.
 11. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji na temat konferencji oraz informacji handlowych dotyczących „Konferencji Wiedza i Relacje” oraz ich partnerów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.