fbpx

Marcin Kowalski

Marcin Kowalski

Absolwent administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie studiów aktywny członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA POLAND, grupy lokalnej ELSA Gdańsk.

Od 2006 roku pracuje w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie, początkowo jako inspektor w Referacie Podatków Majątkowych i Opłat, obecnie starszy kontroler skarbowy w Pierwszym Dziale Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie orzecznictwa w podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Od kilku lat poszerza swoją wiedzę o zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami dotyczącymi prawnopodatkowych aspektów nabywania nieruchomości. Nie jest typowym „urzędasem”, ale osobą, która w przyjazny i nieskomplikowany sposób pomaga podatnikom.