fbpx

Aleksandra Harasiuk

DSC_0671

Aleksandra Harasiuk  

na co dzień  zajmuje się przygotowaniem i wdrażaniem kompleksowych rozwiązań związanych z obsługą klienta, marketingu, komunikacji prowadząc firmę Good At Service. Jest absolwentką Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie Wydziału Strategii Finansowych i Inwestycyjnych o kierunku bankowość. Fanka neurobiologii i socjologii oraz polskich przedsiębiorców z lat 20 ubiegłego wieku.

W organizacji Pracodawcy Pomorza pełni funkcję Przewodniczącej Sekcji Handlu i Usług, Animatora Klastra podmiotów ekonomii społecznej w OWES oraz Przewodniczącej Platformy Przedsiębiorczości im. Henryka Kaczmarka – Kanolda w ramach,  której inicjowana jest współpraca pomiędzy uczniami, nauczycielami i przedsiębiorcami w tematach dotyczących przedsiębiorczości.
Uczestniczy w szkoleniach przygotowujących do otwarcia własnej firmy bierze udział w pracy komisji oceniającej biznesplany.

Stara się blogować o każdym aspekcie obsługi- sprzedaży, komunikacji, technologii na  goodatservice.com.
Fanka neurobiologii i socjologii oraz polskich przedsiębiorców z lat 20 ubiegłego wieku

MISJA GOOD AT SERVICE: „pomoc liderom w identyfikowaniu i przezwyciężaniu barier utrudniających osiąganie dobrych wyników sprzedażowych”.