fbpx

Adam Polanowski

Adam Polanowski zaczynał swą przygodę z rynkiem nieruchomości właśnie od pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, czym zajmuje się zresztą po dziś dzień. To co różni go od innych pośredników, to głównie silna dywersyfikacja obszarów działania m in. poprzez zawodowe doradztwo, prowadzenie audytów, analiz i studiów wykonalności, a przede wszystkim – wykorzystywanie zaawansowanych modeli i metodologii analitycznych.
Chętnie zajmuje się obszarami rynku nieruchomości uznawanymi za niszowe. Tak np. za swą najnowszą publikację „Najlepsze praktyki zarządzania obiektami sportowymi” będącą wynikiem serii przeprowadzonych audytów i opinii Adam otrzymał dyplom Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, zaś sama publikacja została wydana w maju 2017 r. pod auspicjami Ministra Sportu.
Zajęcia prowadzone przez Adama będą niewątpliwie inspirującą wskazówką „Co można zrobić jeszcze” ponad to, co robi się dziś. Adam opowie m in.: jak twórczo obserwować rynek, jak generować wartościowe pomysły rynkowe i biznesowe, jak tworzyć i zarządzać listą pomysłów, jak dzielić swój czas między działania bieżące i programowanie przyszłości, wreszcie jak wyciągać wnioski z powodzeń i niepowodzeń. Wszystko to pomoże Ci w opracowanie bardziej proaktywnego, przemyślanego podejścia do prowadzonej firmy zarówno z perspektywy krótko-, jak i długoterminowej.
Adam jest pasjonatem pracy poza biurem. Największą efektywność osiąga przełączając się między klawiaturą notebooka, ekranem tabletu i oczywiście kolejnymi kawami w którejś z fajnych kafejek, będąc inspirowany gwarem ludzi i muzyką. Prywatnie mąż swej żony artystki i ojciec dwuletniej Polki Demolki.